YÜK HESAPLAMASI

BANDIN ÇEKİŞİ VEYA GERİLME YÜKÜNÜN HESAPLANMASI

Çalışan bir konveyör bandın gerilme dayanımı, sürtünme direnci tarafından uygulanan yüklerin kombinasyonu ile ve ürünü farklı yüksekliklere, ki dahil edilmelidir, taşıma ile ortaya konur. Sürtünme kuvvetleri iki yolla geliştirilir.

İlk olarak, bandın ve konveyörde taşınan ürünün ağırlıkları, bant tahrik edildikçe bir direnç yaratır. İkinci olarak, eğer ürün bant altından hareket ediyor iken sabit tutulursa, bant ile ürün arasında ilave bir direnç olur.

Bu sürtünme kuvvetlerinin her ikisi de, söz konusu malzemeye, yüzeylerinin (işlenme) kalitesine, yağlamanın varlığına (ya da yokluğuna), yüzeylerin temizliğine ve diğer faktörlere bağlı olan bir SÜRTÜNME KATSAYISI ile orantılıdır. Intralox bantların kullanıldığı yaygın konveyör uygulamaları için Sürtünme Katsayılarının tipik değerleri Tablo A 1 ve Tablo A 2’de gösterilmiştir Bant ile taşıma bölümündeki aşınma kızakları arasındaki Sürtünme Katsayısı Ss olarak gösterilir. Hareket ettirilen ürün ile bant arasındaki Sürtünme Katsayısı Ds olarak gösterilir.  

Bant çekişinin (BELT PULL, BC) hesaplanmasında ilk adım, sırtlanan ürün yükünün (BACKED-UP PRODUCT LOAD, Gp) hesaplanmasıdır.Tablo A 1 de propilen bantlar için iki tane Ss listesi olduğuna, bunlardan birinin temiz, düzgün çalışmalı uygulamalar için ve diğerinin abrasif (aşındırıcı) uygulamalar için olduğuna dikkat ediniz.Bu durumda abrasifler, küçük miktardaki veya düşük seviyedeki parçacık, toz elyaf veya cam parçacıkları olarak tanımlanır. Tasarımcı, pek çok faktörün sürtünmeyi etkilediğinin farkında olmalıdır. Durumlardaki küçük değişiklikler geniş sapmalar meydana getirebilir. Buna göre, tasarım hesaplamalarında sürtünme katsayıları kullanılacağı zaman, bu değişimlere müsaade edilmelidir.Gp = M1 x Ds x G / 100………..kg/m2  

Gp hesaplandıktan sonra ve sürtünme faktörü Ss bulunduktan sonra, BANT ÇEKİŞİ, (BC) şu formülün kullanılmasıyla hesaplanır:  

BC = [(M1+2 M2) x Ss + Gp] x L + (M1 x H)…………………..............kg/m

Bant Çekişi için bu eşitlik, onun iki bileşenini yansıtır:

[(M1+2 M2) x Ss + Gp] x L, sürtünme yükü için ve (M1 x H), eğer var ise yüksekliğindeki değişim için.